Borsa Nasıl Oynanır?

 İşletmelerin performanslarını, projelerin performanslarını, bütçelerin performanslarını ve diğer tüm finans kurumlarının performanslarını değerlendirilmesi sürecine Finansal Analiz denir. Amaçlarına göre finansal analiz türleri, kendi içerisinde 3 ana gruba ayrılır. Bunlar;

*Yönetim analizi, amaçlarına göre finansal analiz türlerinden biridir.

*Yatırım analizi, bu finansal analiz türleri arasında yer alır.

*Kredi analizi, söz konusu olan finansal analiz türleri arasında yer almaktadır.

Yönetim Analizi Nedir?

İşletmeler tarafından belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacı ile yapılan finansal analiz türüne Yönetim Analizi denir. Yönetim analizi, söz konusu olan işletmelerin bünyesinde çalışan üst düzey yöneticilerin istekleri doğrultusunda yapılan bir finansal analiz türüdür.

İşletmelerde Yönetim Analizi Yapmanın Avantajları Nelerdir?

İşletmelerde yönetim analizi yapmanın avantajları, kendi içerisinde 7 ana gruba ayrılır. Bunlar;

*Söz konusu olan işletmelerde yapılan faaliyetlerin başarılarının ölçülmesine olanak sağlayan bir analiz türü olması, işletmelerde yönetim analizi yapmanın avantajlarından biridir.

*Söz konusu olan işletmeler tarafından belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesine olanak sağlayan bir analiz türü olması, bu finansal analiz türünü yapmanın avantajları arasında yer alır.

*Söz konusu olan işletmelerde yapılan faaliyetlerin sonucunda elde edilen olumsuz sonuçların nedenlerinin araştırılmasına olanak sağlayan bir analiz türü olması, söz konusu olan finansal analiz türünü yapmanın avantajları arasında yer almaktadır.

*Söz konusu olan işletmelerin geleceğe dair daha kolay kararlar alınmasına olanak sağlayan bir analiz türü olması, işletmelerde yönetim analizi yapmanın avantajlarından biridir.

*Söz konusu olan işletmeler tarafından uygulanan üretim politikalarının geliştirilmesine olanak sağlayan bir analiz türü olması, bu finansal analiz türünü yapmanın avantajları arasında yer alır.

*Söz konusu olan işletmelerin verimlilik oranlarının artırılmasına olanak sağlayan bir analiz türü olması, söz konusu olan finansal analiz türünü yapmanın avantajları arasında yer almaktadır.

*Söz konusu olan işletmelerin kârlılık oranlarının artırılmasına olanak sağlayan bir analiz türü olması, işletmelerde yönetim analizi yapmanın avantajlarından biridir.

Yatırım Analizi Nedir?

İşletmelere ortak olan kişiler tarafından yapılan veya işletmelere ortak olmayı düşünen kişiler tarafından yapılan finansal analiz türüne Yatırım Analizi denir. Yatırım analizi yapmanın temel amacı; söz konusu olan işletmelerin gelecek dönemlerdeki başarma gücünü belirlemektir.

 Kredi Analizi Nedir?

İşletmelere kredi vermek isteyen kurumlar ve finans kuruluşları tarafından yapılan finansal analiz türüne Kredi Analizi denir.

İşletmelerde Kredi Analizi Yapmanın Avantajları Nelerdir?

İşletmelerde kredi analizi yapmanın avantajları, kendi içerisinde 2 ana gruba ayrılır. Bunlar;

*Söz konusu olan işletmelerin likidite gücünün belirlenmesine olanak sağlayan bir analiz türü olması, işletmelerde kredi analizi yapmanın avantajlarından biridir.

*Söz konusu olan işletmelere ait olan kısa vadeli borçları ödeyebilme yeteneğinin saptanabilmesine olanak sağlayan bir analiz türü olması, bu finansal analiz türünü yapmanın avantajları arasında yer alır.

Kredi Analizi Kuralları Nelerdir?

Kredi analizi kuralları, kendi içerisinde 5 ana gruba ayrılır. Bunlar;

*Karakter kuralı, kredi analizi kurallarından biridir.

*Kapasite kuralı, bu analiz türünün kuralları arasında yer alır.

*Kefil kuralı, söz konusu olan analiz türünün kuralları arasında yer almaktadır.

*Kapital kuralı, kredi analizi kurallarından biridir.

*Kazanç kuralı, bu analiz türünün kuralları arasında yer alır.

Karakter Kuralı Nedir?

Kredi talebinde bulunan işletmelerin hem güvenilir olmaları gerektiğini hem de dürüst olmaları gerektiğini ifade eden kredi analizi kuralına Karakter Kuralı denir. Karakter kuralı, söz konusu olan işletmeler hakkında bilgi veren bir kredi analizi kuralıdır.

  • Kapasite Kuralı Nedir?

Kredi talebinde bulunan işletmeler tarafından alınan kredilerin geri ödenmesi sırasında sorunların olup olmayacağını ifade eden kredi analizi kuralına Kapasite Kuralı denir.

  • Kefil Kuralı Nedir?

Kredi talebinde bulunan işletmelere kefil olacak olan kişilerin olup olmadığını ifade eden kredi analizi kuralına Kefil Kuralı denir. Söz konusu olan kredi analizi kuralının diğer adına Kefalet Kuralı denir.

  • Kapital Kuralı Nedir?

Kredi talebinde bulunan işletmelerin yeterli düzeyde sermaye miktarlarına sahip olmaları gerektiğini ifade eden kredi analizi kuralına Kapital Kuralı denir. Söz konusu olan kredi analizi kuralının diğer adına Sermaye Kuralı denir.

  • Kazanç Kuralı Nedir?

Kredi talebinde bulunan işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacı ile ekonomik anlamda kazanç elde etmeleri gerektiğini ifade eden kredi analizi kuralına Kazanç Kuralı denir. Söz konusu olan kredi analizi kuralının diğer adına Koşul Kuralı denir.

Bir Cevap Yazın